Storing?
Bel: 0541 - 51 33 01

Samen werken aan een comfortabel woon-, leef- en werkklimaat

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor Consumenten

Lees hier onze algemene voorwaarden voor consumenten

 

Algemene Voorwaarden voor Bedrijven

Lees hier onze algemene voorwaarden voor bedrijven

 

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Kip Auto